باکس جکدار در جه یک تمام فلز
دارای بدنه مقاوم و ضد آب
دارای جک درجه یک ترک با توان بالا
قابلیت سفارش با چرم با مخمل در سایزهای مختلف

لیست خرید اینترتی باکس جک دار

باکس 90*200 جکدار با تاج 17,000,000 ریال
باکس 90*200 جکدار بدون تاج 12,000,000 ریال
باکس 140*200 جکدار با تاج 24,500,000 ریال
باکس 120*200 جکدار با تاج 22,400,000 ریال
باکس 120*200 جکدار بدون تاج 14,000,000 ریال
باکس 140*200 جکدار بدون تاج 16,000,000 ریال
باکس 160*200 جکدار با تاج 26,500,000 ریال
باکس 160*200 جکدار بدون تاج 18,500,000 ریال
باکس جک دار

تصوير 1