تشک فنری گرد
                                                                                                                              تشک طبی فنری گرد رویال
تشک طبی فنری رویال گرد بر اساس مشخصات تمامی مدل ها قابل تهیه برای شما مشتریان عزیز می باشد.
مواد مصرفي الياف هاي مدل گرد مطابق استاندارد هاي جهاني ( ISPA) مي باشد و بهداشت رختخوابتان را كامل مي نمايد. اسفنج پلي يورتان و اسفنج pmf استفاده شده در اين محصول داراي خصوصياتي كامل براي اشخاصي كه داراي گودي كمر يا ديسک کمر در ناحيه ستون فقرات ميباشند را دارد.
ويژگي هاي بهداشتي پارچه هاي بكار رفته در توليدات محصولات رويال مرتبا در برابر چيرگي ميكروبهاي ناخواسته ايجاد حفاظت مي كند.از شعله ور شدن ممانعت مينمايد.(اطمينان از عدم سوختن سريع تشک رويال) .لايه هاي داخلي مورد استفاده در تشک رويال آب را به خود جذب نمي نمايند و از پوسيدگي زود هنگام پارچه جلوگيري مي نمايند

لیست خرید اینترتی تشک طبی فنری گرد رویال

تشک طبی فنری مدل (رویال2) گرد 35,000,000 ریال
تشک طبی فنری مدل (رویال5) گرد 25,000,000 ریال
تشک طبی فنری مدل (رویال2) گرد پددار 38,000,000 ریال
تشک طبی فنری مدل (رویال3) گرد 29,000,000 ریال
تشک طبی فنری (رویال3) گرد پددار 35,000,000 ریال
تشک طبی فنری گرد رویال