تشک گرد رویال
                                                                                                                                    تشک طبی گرد رویال
تشک طبی گرد بر اساس مشخصات تمامی مدل ها قابل تهیه برای شما مشتریان عزیز می باشد.
مواد مصرفي الياف هاي مدل گرد مطابق استاندارد هاي جهاني ( ISPA) مي باشد و بهداشت رختخوابتان را كامل مي نمايد. اسفنج پلي يورتان و اسفنج pmf استفاده شده در اين محصول داراي خصوصياتي كامل براي اشخاصي كه داراي گودي كمر يا ديسک کمر در ناحيه ستون فقرات ميباشند را دارد.
ويژگي هاي بهداشتي پارچه هاي بكار رفته در توليدات محصولات رويال مرتبا در برابر چيرگي ميكروبهاي ناخواسته ايجاد حفاظت مي كند.از شعله ور شدن ممانعت مينمايد.(اطمينان از عدم سوختن سريع تشک رويال) .لايه هاي داخلي مورد استفاده در تشک رويال آب را به خود جذب نمي نمايند و از پوسيدگي زود هنگام پارچه جلوگيري مي نمايند

لیست خرید اینترتی تشک طبی گرد

تشک طبی الترا (رویال4) گرد 35,000,000 ریال
تشک طبی مدیکال (رویال 6) گرد پددار 25,300,000 ریال
تشک طبی مدیکال (رویال6) گرد 23,000,000 ریال
تشک طبی الترا (رویال 4) گرد پددار 38,000,000 ریال
تشک طبی گرد

تصوير 1